Lab. Wood Processing

Member (2017.04-2018.03)

Professor Yoshihisa FUJII
Instructor Yutaka SAWADA
Instructor Yoshiyuki YANASE
Researcher
(part-time)
Yuko FUJIWARA
Researcher
(part-time)

Misao YOKOYAMA

D3 Hiroki WATANABE
D2 (FFPRI) Yosuke MATSUDA
M2Aya TAKEGUCHI
Toshiyuki FUKUI
Hayato FURUKAWA
Masumi MINAGAWA
M1Saki IMAIZUMI
Shiho KOSHIMURA
Miho SHINOZAKI
Atsunori TSUBOTA
Undergraduate Yusuke SHIMAZAKI

Top Page

Research topics

Publications

member


Japanese Page


ADDRESS
Kitashirakawaoiwake-cho,
Sakyo-ku, Kyoto, 606-8502
Japan
TEL: +81-75-753-6245
FAX: +81-75-753-6245

LINKS